OM MIG/ABOUT ME/SOBRE MI

 Jag heter Leif Mårdh och är född i Sverige. Byggnadsingenjör med inriktning på bostadsplanering och design. Deltog efter militärtjänsten på 60-talet i ett större utbyggnadsprogram för bostäder. Började vid den tiden att måla som hobby och deltog i en del målarkurser. Har tillbrigat en hel del tid i Spanien och där påverkats av miljö och livsstil. Huvudsakligt medium är olja, stilen abstrakt expressionism och surrealism men även ett antal dukar med naturmotiv har producerats de senaste åren. Tidigare utställningar i privata gallerier i Västergötland 1965-1975. Deltagit på Skaraborgs Länssalong i Skövde 1973. Ett uppehåll i målandet skedde efter 1975 men återupptogs igen 1999. Samlingsutställningar i Hamburg, 2003 och i New York 2004 samt deltagande med tre målningar på Florensbiennalen i december 2005

  My name is Leif Mårdh, born in Sweden. Studied houseplanning and design. After serving in the swedish army entered as an engineer involved with the Swedish housingprogram. Started to paint as a hobby in the early 60`s and studied painting on evening classes. Spent lots of time in Spain and got some influences there. The main styles are abstract expressionism and surrealism but a number scenes from the swedish nature have also been put on canvas. Various exhibitions in private galleries in the province of Västergötland 1965-1975. Since 1975 made a long stay and resumed again 1999. Exhibitions in Hamburg, 2003, Gallerie Marziart and, in New York 2004, Agora Gallery. Participaded in the Florence Biennale of contemporary art 2005.

 Nombre Leif Mårdh, nacido en Suecia. Ingeniero con un enfoque en la planificación y el diseño de la vivienda. Despues de servicio militar en los años 60 participó en un programa de expansión de la vivienda en Suecia. Comenzó entonces a pintar como un hobby y participó en algunos cursos de pintura. Después de haber pasado mucho tiempo en España fue influenciado por el ambiente y estilo de vida. Medio principal es el óleo, su estilo es de expresionismo abstracto y el surrealismo, sino también una serie de lienzos con motivos naturales se han producido en los últimos años. Exposiciones anteriores en galerías privadas en Västergötland 1965-1975. Participó en Skaraborgs Länssalong en Skövde 1973. Una interrupción de la pintura tuvo lugar después de 1975, pero se reanudó de nuevo en 1999. Exposiciones colectivas en Hamburgo en 2003 y en Nueva York en 2004 y  participó con tres pinturas en la Biennal de Florencia en diciembre de 2005.

welcome to

 www.artlands.se.

e-post  artland@telia.com

Leif Mårdh på facebook

Facebook

Links

www.paintingsilove.com/

artist/leifrmårdh

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)